Bajaj Exchange Mela

Bajaj Exchange मेलाको फाइदा उठाउनुहोस।
कुनै पनि BRAND को पुरानो bike लिएर आउनुहोस र नयाँ Bajaj को bike लिएर घर फर्कनुहोस।
📣 From Date: Ashad 19th to Ashad 24th, 2079 all over Nepal.
✔ कुनै पनि मोटरसाइकलको प्रचलित बजार Valuation भन्दा Rs. 10,000 थप *
✔ साथै प्रत्येक नयाँ मोटरसाइकलको खरिदमा पाउनुहोस्
0% Interest on 40% Down-payment*
✔ Cash Discount NRs. 10,000*
+
Free Accessories*
Dinesh Automotives
chatakpur Dhangadhi