Dinesh 3 wheels Free Service Camp

BAJAJ INTRACITY अटोहरुको यही मिती २०७९-०३-२२ गते देखी २०७९-०३-२४ गते सम्म हुन गई रहेको फ्री सर्भिस क्याम्प ( Service & Oil Change Camp) सहभागी भई छुटहरु को फाईदा लिनुहोस्
स्पेरस पार्टसमा १०% छुट
लुब्रिकेन्ट्समा २५% छुट
सर्भिस चार्जमा ५०% छुट